Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati és Hatósági Csoport

igazgatási ügyintéző és pénztáros

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Szociális és gyámügyi feladatok (1. melléklet 9. pont), hatósági-, igazgatási feladatok (1. melléklet 14. pont) , munkaügyi feladatok (1. melléklet 11. pont) ügykezelői feladatok, adminisztrátori feladatok, egyéb ügyintézői feladatok (1. melléklet 27. pont) pénztárosi feladatok (1. melléklet 19. pont)

Ellátandó feladatok:

Az Önkormányzati Hivatal igazgatási feladataihoz (önkormányzati és jegyzői hatáskörbe tartozó ügyek) kapcsolódó ügyintézés, hatósági nyilvántartások vezetése, döntések előkészítése, végrehajtása, adatszolgáltatások teljesítése. A munkakör keretében több ügykörbe tartozó feladatot kell ellátni, pl. szociális és gyámügyi igazgatás, kereskedelmi tevékenységgel, szálláshellyel, ipari tevékenységgel kapcsolatos ügyek, birtokvédelmi ügyek, hagyatéki ügyek, népesség-nyilvántartás, címnyilvántartás. Közfoglalkoztatással kapcsolatos ügyintézés. A feladatkörébe tartozó ügyek tekintetében képviselő-testületi ülések anyagainak (előterjesztés, döntés-előkészítés) előkészítése, a képviselő-testületi zárt ülésekről szóló jegyzőkönyv elkészítése. Borsosberény Község Önkormányzata és a Borsosberényi Roma Nemzetiségi Önkormányzat házi pénztárának (készpénz és értékek) felelősséggel történő kezelése. Ügyirat-kezelési feladatok ellátása (bejövő és kimenő iratok iktatása, kezelése, postázás) adminisztrátori feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális és gyámügyi feladatok, hatósági feladatok, igazgatási feladatok, munkaügyi feladatok, ügykezelői feladatok, adminisztrátori feladatok, pénztárosi feladatok, egyéb ügyintézői feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,

Büntetlen előélet,

Középiskola/gimnázium, érettségi,
számítástechnikai felhasználói ismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

közgazdasági szakképesítés, vagy szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés,

szociális, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi területen szerzett gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

B kategóriás jogosítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Torma Andrea nyújt, a 0635342806 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2644 Borsosberény, Petőfi út 161. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BB01/299/2019. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző és pénztáros. 

Személyesen: Varga Krisztina, Nógrád megye, 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. . 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti fényképpel ellátott önéletrajz, mely tartalmazza a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. mellékletében meghatározott kötelező adatköröket;

végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul, az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát és személyes adatait.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör határozatlan időre szól, hat hónap próbaidő kikötésével. A jelentkezők az eredményről legkésőbb 2019. március 22-ig tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné való nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.borsosbereny.hu - 2019. február 27.

www.bank-falu.hu - 2019. február 27.

www.tolmacs.hu - 2019. február 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.borsosbereny.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.borsosbereny.hu honlapon szerezhet.