| Múlt és jelen | A Bánki Tó | Szlovák tájház | Térkép | Közlekedés | Látnivalók | Civil lapok |

A Bánki Tó

A bánki-tóra vonatkozó, fellelhető írásos feljegyzés 1820. évben így ír a bánki tóról: „Van itt a' falu mellett egy álmélkodásra méltó tó, melyet a' köznép Tenger Szemének nevez”. Az akkori köznép szerint ennek a tónak a tengerrel van összeköttetése a föld alatt, mivel a tó mélységét sosem sikerül megmérni, és a tó az esőzés, felhőszakadás esetén sem árad meg, ellenben nagy szárazság idején sem szárad ki.

1991-ben a bánki-tó vízminősége úgy megromlott, hogy fürdésre alkalmatlanná vált. Bánk Község Önkormányzatának elsődleges feladata volt a tó vízminőségének javítása: a víz minősége fürdésre alkalmassá vált, és sikerült megoldani a vízminőség szinten tartását. 
     Az Önkormányzat állami támogatás igénybevételével 2001–2002. évben megvalósította a bánki-tó rehabilitációját (iszapkotrás, partrendezés, tó-bővítés), A beruházás teljes költsége 285 millió forint volt. 
     A tó jelenlegi adatai: átlagos mélység: 3,94 m; legmélyebb pontja: 5,99 m; a tó felülete: 7 ha 8730 m2; vízmennyiség: 325.656 m3, üzemvízszint: 169,89 m B.f.
A beruházás eredményeként javult a tó vízminősége és a tó hosszú távon alkalmas lesz a jóléti (fürdési, üdülési), rekreációs és horgászati funkciók ellátására. Természetesen ehhez – a megvalósult beruházáson túl - az is szükséges, hogy mindannyian betartsuk a tó védelme érdekében elvárható magatartási szabályokat. 
     A tó szépségének és természeti értékeinek védelme érdekében kérjük, hogy a tó használatáról és rendjéről szóló 6/1999. (V.28.) számú helyi önkormányzati rendelet, illetve az Önkormányzat által előírt szabályokat szíveskedjenek betartani: (Módosította: Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2009. (II.13.) rendelete. Hatályos: 2009.03.01-től a következő szabályokkal.)
11.§. 
(1) Fürödni és „strandolni” kizárólag a kijelölt fürdőhelyen (strandon) lehet. A kijelölt fürdőhelyen kívül egyéb területen fürdeni tilos és életveszélyes, a sétány területén víkendezni tilos
(2) Állatokat a vízbe vinni, úsztatni, fürdetni tilos. 
(3) Kutyák póráz nélküli sétáltatása tilos.
(4) Vízi járművek (vizibicikli, csónak) használatára kizárólag az Önkormányzat, a strand mindenkori üzemeltetője, valamint a bánki II. Rákóczi Ferenc Horgászegyesület jogosult.
(5) A tavon tilos mindennemű robbanómotoros vízi jármű használata, kivétel: vízkezelés céljából.
(6) A Tóparti sétány területére gépjárművel, motorkerékpárral behajtani tilos, kivéve a polgármester külön engedélyével.
(7) A Tóparti sétány és a parkerdő területén tüzet rakni tilos.
(8) Sátorozni kizárólag a működési engedéllyel üzemelő kemping területén szabad.
(9) A tavon található stégek kizárólag horgászati, illetve pihenési célra használhatóak.
(10) A víziszínpad kizárólag rendezvények lebonyolítását szolgálja, napozásra, illetve egyéb pihenési, szórakozási célokra nem használható, a víziszínpadról vízbe ugrálni tilos.
(11) A tóban és a tó környékén a köztisztasági szabályok betartása szigorúan kötelező, a tóba hulladékot, vagy bármilyen tárgyat, anyagot bedobni tilos.
Kérjük, hogy a tó védelme érdekében a használati rendre vonatkozó szabályokat szíveskedjenek betartani, hogy a bánki-tó hosszútávon szolgálhassa az idelátogató vendégek pihenését, és mások is gyönyörködhessenek a tó természeti szépségében.
Kellemes pihenést kívánunk a bánki-tó partján!
Bánk Község Önkormányzata
A Horgászegyesület tájékoztatója »
Figyelem! A tó partján mindenhol Mélyvíz, Fürödni életveszélyes és tilos! 
Fürödni kizárólag a kijelölt fürdőhelyen szabad!

A tó légifelvételen a Civertan.hu oldalról