| Hatósági hirdetmények | Tájékoztató felhívások | Kistérségi hírek | Archívum | Önk. Hivatal |

Hatósági Hirdetmények

Hirdetmény településfejlesztési koncepció lakossági véleményezésére »Ügyforgalmi statisztika 2010. III. negyedév »
Ügyforgalmi statisztika 2010. II. negyedév »
Ügyforgalmi statisztika 2010. I. negyedév »
Ügyforgalmi statisztika 2009. IV. negyedév »
Kereskedelmi üzletek nyilvántartása »
Szálláshelyek nyilvántartása »

HIRDETMÉNY területrendezési tervről
Tájékoztatjuk a lakosságot, a szervezeteket, érdek-képviseleti szerveket, hogy Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete Bánk község településrendezési tervének módosítását tervezi. 
A településrendezési terv egyeztetési anyaga 1 példányban az Önkormányzat hivatalában (Bánk-Tolmács Körjegyzőség, 2653 Bánk, Hősök tere 11.) az ügyfélszolgálati helyiségben a mai nappal, 30 nap időtartamra kifüggesztésre került.
A tervezési anyag megtekinthető a hivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, valamint Bánk Község hivatalos honlapján, a www.bank-falu.hu címen.
Kérem, hogy a településrendezési terv módosításával kapcsolatos véleményüket, észrevételeiket szíveskedjen részemre eljuttatni.