| Hatósági hirdetmények | Tájékoztató felhívások | Kistérségi hírek | Archívum | Önk. Hivatal |

Hatósági Hirdetmények

Hirdetmény településfejlesztési koncepció lakossági véleményezésére »


 • Hirdetmény Környezeti hatástanulmánnyal kapcsolatban az M2 autóúthoz »
 • Hirdetmény Településfejlesztési koncepció lakossági véleményezésére »
 • Felhívás - Vadászetrületi határok módosításáról »
 • Földhaszonbérleti hirdetmény »
 • Földhaszonbérleti hirdetmény »
 • Földhaszonbérleti hirdetmény »
 • Földhaszonbérleti hirdetmény »
 • Földhaszonbérleti hirdetmény »
 • Földhaszonbérleti hirdetmény »
 • Földhaszonbérleti hirdetmény »
 • Tájékoztató KSH felmérésről »
 • Hirdetmény  Rendezési terv módosításának közzétételéről  (Egy állományban a hirdetmény, a jelenlegi HÉSZ és a módosítás dokumentumai) »
 • Hirdetmény termőföld vásárlásról  (2014.02.27) »
 • Tájékoztató - Szirénapróba október 2. »
 • Határozat közérdekű védekezés elrendeléséről »
 • Hirdetmény gázvezeték létesítése tárgyában Romhány-Rád nyomvonalon »
 • Hirdetmény környezetvédelmi hatósági eljárással kapcsolatban (2013.06.10.) »
 • Hirdetmény földterület vásárlás/haszonbérlet ügyben (kifüggesztve 2013.04.11) »
 • Hirdetmény földterület értékesdítése ügyében (kifüggesztve 2013.03.18) »
 • Közlemény Környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról »
 • Hirdetmények Földterületek értékesdítése ügyében »
 • Határozat közérdekű védekezés elrendeléséről (2012.09.05) »
 • Közlemény környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról (2012.08.27) »
 • Hirdetmény - Határozat környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatban a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadva »
 • Hatósági hirdetmény ingatlan vásárlás tárgyában 2012.04.12 »
 • Hatósági hirdetmény ingatlan vásárlás tárgyában 2012.03.27 »
 • Hatósági hirdetmény ingatlan vásárlás tárgyában 2012.03.27 »
 • Hatósági hirdetmény ingatlan vásárlás tárgyában 2012.03.27 »
 • Közlemény villamos vezeték létesítés hatósági eljárás megindításáról (2012.03.05) »
 • Hatósági hirdetmény ingatlan vásárlás tárgyában 2012.03.05 - 03.28 »
 • Közlemény környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról (2011.11.24) »
 • Közlemény Új gázvezetékkel kapcsolatos véleményezés (2011.11.24.) »
 • Hatósági hirdetmény ingatlan vásárlás tárgyában 2011.10.26 - 11.18 »
 • Hatósági hirdetmény ingatlan értékesítés tárgyában 2011.10.06 - 10.28 »
 • Hatósági hirdetmény parlagfű kényszerintézkedés tárgyában 2011.08.19 - 09.03 »
 • Hatósági hirdetmény tartozás letiltás tárgyában 2011.08.19 - 09.03. »
 • Hatósági hirdetmény ingatlanvásárlás tárgyában 2011.08.16-09,01 »
 • Hatósági hirdetmény ingatlan értékesítés tárgyában 2011.08.02 - 08.12 »
 • Hatósági hirdetmény ingatlan haszonbérlet tárgyában 2011.06.16 - 07.01 »
 • Hatósági hirdetmény ingatlan haszonbérlet tárgyában 2011.04.25 - 05.13 »
 • Hatósági hirdetmény ingatlanértékesítés tárgyában »
 • Hatósági hirdetmény ingatlanértékesítés tárgyában »
 • Hatósági hirdetmény ingatlanértékesítés tárgyában »
 • Hatósági hirdetmény ingatlanértékesítés tárgyában »

 • Ügyforgalmi statisztika 2010. III. negyedév »
  Ügyforgalmi statisztika 2010. II. negyedév »
  Ügyforgalmi statisztika 2010. I. negyedév »
  Ügyforgalmi statisztika 2009. IV. negyedév »
  Kereskedelmi üzletek nyilvántartása »
  Szálláshelyek nyilvántartása »

  HIRDETMÉNY területrendezési tervről
  Tájékoztatjuk a lakosságot, a szervezeteket, érdek-képviseleti szerveket, hogy Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete Bánk község településrendezési tervének módosítását tervezi. 
  A településrendezési terv egyeztetési anyaga 1 példányban az Önkormányzat hivatalában (Bánk-Tolmács Körjegyzőség, 2653 Bánk, Hősök tere 11.) az ügyfélszolgálati helyiségben a mai nappal, 30 nap időtartamra kifüggesztésre került.
  A tervezési anyag megtekinthető a hivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, valamint Bánk Község hivatalos honlapján, a www.bank-falu.hu címen.
  Kérem, hogy a településrendezési terv módosításával kapcsolatos véleményüket, észrevételeiket szíveskedjen részemre eljuttatni.