blokk címe

blokk tartalma

Hirdetmények

Tájékoztatás a vendéglátó üzletek NTAK regisztrációjáról

Közzétéve: 2021-10-21

A 2021. augusztus 19. napján  hatályba lépett vonatkozó jogszabály értelmében minden hazai vendéglátó üzlet  üzemeltető köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban:  NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a regisztrációt  elvégezni, az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletek pedig kötelesek ott - a  vendéglátó szoftver alkalmazásával - napi szinten adatot szolgáltatni. 

A 2021. évi XCVIII. törvény alapján az egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás  ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról szóló 501/2021.(VIII.18.) Korm. rendelet 2021.  augusztus 19-i hatállyal módosította a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól  szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019.(X.15.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Vhr.). 

A Vhr. 2. § 15. pontja alapján adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet: az a  vendéglátó üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének pénztárgéppel köteles eleget tenni  a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített  adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló rendelet (48/2013.(XI.15.) NGM  rendelet) alapján. 

A Vhr. 2. § 17. pontja határozza meg a vendéglátó szoftver fogalmát: az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltető által kötelezően használt olyan informatikai  program, amely a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok  továbbítására alkalmas. 

A Vhr. 12. §-a alapján az üzemeltető - a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal kötött együttműködési  megállapodás alapján - az e rendelet hatálya alá tartozó szálláshely-szolgáltatók, vendéglátó  üzlet üzemeltetők és a turisztikai attrakció üzemeltetők által átadott adatokat a Nemzeti  Turisztikai Adatszolgáltató Központ útján továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére. 

A Kormány az NTAK üzemeltetőjeként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő  Részvénytársaságot jelöli ki. 

A fent leírtak értelmében minden hazai vendéglátó üzletet regisztrálni kell az NTAK-ba,  adatszolgáltatásra azonban nem minden regisztrált vendéglátó üzlet köteles, mivel a Vhr.  az online pénztárgépek használatához köti az adatszolgáltatási kötelezettséget. 

 

A következő vendéglátóhely típusok esetében kötelező a regisztráció és a napi szintű  adatszolgáltatás is az NTAK felé: 

 • étterem, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás. 
 • büfé, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás. 
 • cukrászda, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás. 
 • kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5630  - Italszolgáltatás 
 • italüzlet, bár, TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás 
 • zenés-táncos szórakozóhely, TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás 
 • gyorsétterem, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás. 
 • alkalmi vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.

 

Az alábbi három vendéglátóhely típusnak kizárólag a regisztrációs kötelezettséget kell  teljesítenie, de adatot nem kell szolgáltatnia az NTAK felé: 

 • munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5629 – Egyéb  vendéglátás; 
 • rendezvényi étkeztetés, TEÁOR'08: 5621 – Rendezvényi étkeztetés;
 • mozgó vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás. 

 

A vendéglátóhely típusokat a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló  210/2009. (IX.29.) Korm.rendelet 4. melléklete tartalmazza. 

Felhívom figyelmüket, hogy a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló  210/2009. (IX.29.) Korm.rendelet 27. § (6)-(7) bekezdései értelmében a jegyző a vendéglátó  üzlet NTAK-ba történő adatszolgáltatási tevékenységét évente legalább egy alkalommal  hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. A jegyző köteles értesíteni az NTAK-ot azon  vendéglátó üzletekről, amelyeknek alkalmaznia kell vendéglátó szoftvert, de azzal nem  rendelkeznek, vagy az NTAK-ba nem regisztráltak, vagy a kötelező adatszolgáltatási  kötelezettségüket nem vagy nem megfelelően teljesítik. 

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (a  továbbiakban: Turizmus tv.) 9/C. § (1) bekezdése kimondja, hogy a vendéglátó üzlet  üzemeltetője a tevékenysége megkezdésétől számított 5 napon belül a Nemzeti Turisztikai  Adatszolgáltató Központban elektronikus úton regisztrál. 

A Turizmus tv. 12/A. § (1) bekezdése értelmében a vendéglátó üzlet üzemeltetője a  Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő regisztrációt 2021. november 1.  napjával köteles megkezdeni, az adatok szolgáltatására és továbbítására 2022. július 1.  napjától köteles. 

A Magyar Turisztikai Ügynökség a vendéglátó üzlet üzemeltetője részére a vendéglátó  szoftvert térítésmentesen biztosítja. 
Az NTAK tájékoztatása alapján a regisztrációs felület megnyitása a későbbiekben várható,  bővebb információk hamarosan az NTAK információs oldalán lesznek olvashatóak: https://info.ntak.hu/. 

Kérdés esetén tájékoztatás a Magyar Turisztikai Ügynökség Ügyfélszolgálatán kérhető: • telefonszám: 06-1/550-1855 (a hét minden napján, 0-24 órában hívható) • e-mail: turisztika{kukac}1818.hu 

 

Bánk, 2021. október 20. 
dr. Molnár-Fábián Ágnes 

jegyző

További hirdetmények

Tájékoztató az Ukrajnából Magyarországra érkező magánszemélyek idegenforgalmi adó alóli mentesüléséről

Azon magánszemélyek, akik 2022. február 24-én vagy azt követően érkeztek Magyarországra Ukrajnából, s ott az érkezést megelőzően jogszerűen tartózkodtak, nem alanyai az idegenforgalmi adónak, más szóval a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) idegenforgalmi adóra vonatkozó rendelkezéseinek a személyi hatálya nem terjed ki rájuk.

Bánki Törpe Óvoda - óvodai beiratkozás a 2022/2023-as nevelési évre

Értesítjük a kedves Szülőket, hogy az óvodakötelessé váló gyermekek beíratásának időpontja a Bánki Törpe Óvodába 2022. április 25 – 29 között lesz.

Felhívás bölcsődei ellátás iránti igény benyújtására

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 34.§ a) pontja alapján a szülő vagy más törvényes képviselő április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.
helykitolto kép

Kincskereső élménytábor 8-12 éves gyerekek számára Bánkon!

Bánk és környéke számos kincset rejteget a közelmúltból, és a távoli múltból. A táborban ezekből szeretnénk ízelítőt adni neked: bekukucskálhatsz egy régen élt család otthonába, megismerheted hogyan éltek 100-150 éve a gyerekek, megmutatjuk a környék történelmének titkait, mesés világát.
helykitolto kép

2022. február 26. 00:00-tól tűzgyújtási tilalom Nógrád megyében

2022. február 26. 00:00-tól tűzgyújtási tilalom van érvényben Nógrád megyében, amely azt jelenti, hogy TILOS tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is, valamint tilos a parlag és gazégetés is.
helykitolto kép

DTkH szelektív hulladékgyűjtési tájékoztató

Mi kerülhet a csomagolási hulladékgyűjtő edényzetbe, átlátszó zsákba?
Társaságunk a csomagolási hulladékot bármilyen átlátszó zsákból és szabványos szelektív hulladékgyűjtő edényből is elszállítja.
A csomagolási hulladékgyűjtő edény, kereskedelmi forgalomban beszerezhető sárga vagy kék színű szabvány gyűjtőedény.
helykitolto kép

SMS-ben is lehet csekket kérni a gépjárműadó befizetéséhez február 15-től

A gépjárműadót a 410-es adónemkódra többféleképpen is be lehet fizetni, például postai csekken vagy átutalással a 10032000-01079160 számlaszámra (NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla).
Ha valaki természetes személyként csekken szeretne fizetni, 2022. február 15-től SMS-ben is kérhet csekket a 06/30 344-4304-es telefonszámon.

Pályázati hirdetmény Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal - jegyző munkakör betöltésére

A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal jegyző munkakör betöltésére.
helykitolto kép

E-bejelentő szolgáltatás

Az e-bejelentő olyan új, innovatív és díjtalan állami szolgáltatás, amelynek révén mind az állampolgárok, mind a szolgáltatók jelentős adminisztratív tehertől mentesülnek.
Az egységes online felületen keresztül, egyszerűen és kényelmesen (akár otthonról) elérhető ügyintézési lehetőség igénybevételével időt és pénzt takarítanak meg.

Helyi iparűzési adó változások 2022-ben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adót érintő 2022. január 1. napjától hatályos változásokról
helykitolto kép

2022. évi hulladékszállítási rend

A DTkH nonprofit kft. kommunális, házhoz menő csomagolási (szelektív) és zöldhulladék 2022. évi szállítási rendje Bánkon.
helykitolto kép

Összefoglaló Bánk településrendezési eszközeinek módosításáról

Rendezés alá vont területek:
Benczúr Miklós utca és a Patkó utca környezetében a Bánk 954-966, 974-993, 995-1011 helyrajzi számú ingatlanok.

Pályázat pénztáros, munkaügyi és egyéb ügyintéző munkakör betöltésére

A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Bánki Kirendeltsége pénztáros, munkaügyi és egyéb ügyintéző munkakör betöltésére. 
helykitolto kép

Automata meteorológiai állomás Bánkon

Dorogi László, a bánki közösség tagja – régi gyermekkori álmát megvalósítva – beüzemelt egy kis automata meteorológiai állomást Bánkon, a Rózsafa utcában. Ennek segítségével mindig friss információkat kaphatunk az aktuális bánki időjárásról.

A Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatást tart

Időpont: 2021. december 7. (kedd) 18.00 óra
Helyszín: Önkormányzati Hivatal rendezvényterme (2653 Bánk, Hősök tere 11.)

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közmeghallgatást tart

Időpont: 2021. december 7. (kedd) 17.00 óra
Helyszín: Önkormányzati Hivatal rendezvényterme (2653 Bánk, Hősök tere 11.)
helykitolto kép

Egyéni gazdaságok összeírása

2021. november 15. – december 15.
A gazdáknak a növénytermesztésről, az állattenyésztésről, a mezőgazdasági tevékenységet végző munkaerőről, illetve a beruházásokkal és a termeléssel összefüggő ráfordításokkal kapcsolatban kell adatokat szolgáltatniuk.

Tájékoztatás szálláshely minősítéssel kapcsolatban szálláshely-szolgáltatók részére

Az egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról szóló 501/2021.(VIII.18.) Korm. rendelet 2021. szeptember 1-jei hatállyal bevezette a szálláshely-minősítés intézményét. Az eddigi, csak a szállodákra és a panziókra vonatkozó és önkéntes igénylésen alapuló védjegyrendszert kötelező érvényű, a kereskedelmi-és a magánszálláshelyekre, egyéb szálláshelyekre egyaránt kiterjedő, országosan egységes nemzeti szálláshely-minősítő rendszer váltja fel.
helykitolto kép

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

Településkép védelméről szóló rendelet-tervezet véleményezése

Tájékoztatjuk Önöket a településkép védelméről szóló 14/2017. (XII.26.) önkormányzati rendelet módosítása véleményezési dokumentációjának (tervezet) közzétételéről.

1

2 3 4

© Bánk Község Önkormányzata - 2022