blokk címe

blokk tartalma

Hirdetmények

Pályázat pénztáros, munkaügyi és egyéb ügyintéző munkakör betöltésére

Közzétéve: 2021-12-07

A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 
Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Bánki Kirendeltsége 

pénztáros, munkaügyi és egyéb ügyintéző 

munkakör betöltésére. 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 
Nógrád megye, 2653 Bánk, Hősök tere 11. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 
II. 11. Foglalkoztatáspolitikai, munkavédelmi és munkaügyi feladatkör, II. 14. Hatósági feladatkör, II. 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör, II. 24. Koordinációs feladatkör, II. 27. Titkársági feladatkör, II. 28. Ügyfélszolgálati feladatkör 

Ellátandó feladatok: 
A képviselő-testületi ülések anyagainak (meghívó, előterjesztések, rendelet-tervezetek, stb.) kezelése, közzététele, a képviselő-testületi ülésekről szóló jegyzőkönyvek elkészítése, ügyiratkezelési feladatok ellátása (bejövő és kimenő iratok iktatása, kezelése, postázás, irattár kezelése), lakossági bejelentések, panaszok intézése, adminisztrátori feladatok, polgármesteri, jegyzői, aljegyzői asszisztensi feladatok ellátása, munkaügyi feladatok ellátása, pénzügyi feladatkör ellátása, pénztár kezelése, számlázás 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
pénzügyi feladatkör, titkársági feladatkör, ügyfélszolgálati feladatkör, hatósági ügyintézői feladatkör, munkaügyi feladatkör 

Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 


Pályázati feltételek: 

 • Magyar állampolgárság, 
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet, 
 • középfokú képesítés, 
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
 • felhasználói szintű Internetes alkalmazások, 
 • felhasználói szintű Levelező rendszerek (Lotus Notes, Outlook)


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul, az elbírálásban résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje:
2021. december 23. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Molnár-Fábián Ágnes jegyző nyújt, a 0635374321 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2653 Bánk, Hősök tere 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BA/838-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: pénztáros, munkaügyi és egyéb ügyintéző. 
 • Személyesen: dr. Molnár-Fábián Ágnes jegyző, Nógrád megye, 2653 Bánk, Hősök tere 11.. 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi - jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A pályázatot Bánk Község Önkormányzatának polgármestere, a Közös Hivatal jegyzője és aljegyzője közösen bírálják el. A pályázat elbírálásáról a pályázók a döntést követően írásbeli értesítést kapnak. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje:
2021. december 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 • www.borsosbereny.hu - 2021. december 7. 
 • www.bank-falu.hu - 2021. december 7. 
 • Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Bánki Kirendeltség hirdetőtábla - 2021. december 7. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bank-falu.hu/bank/onkormanyzati_hivatal címen szerezhet. 

További hirdetmények

Tájékoztató az Ukrajnából Magyarországra érkező magánszemélyek idegenforgalmi adó alóli mentesüléséről

Azon magánszemélyek, akik 2022. február 24-én vagy azt követően érkeztek Magyarországra Ukrajnából, s ott az érkezést megelőzően jogszerűen tartózkodtak, nem alanyai az idegenforgalmi adónak, más szóval a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) idegenforgalmi adóra vonatkozó rendelkezéseinek a személyi hatálya nem terjed ki rájuk.

Bánki Törpe Óvoda - óvodai beiratkozás a 2022/2023-as nevelési évre

Értesítjük a kedves Szülőket, hogy az óvodakötelessé váló gyermekek beíratásának időpontja a Bánki Törpe Óvodába 2022. április 25 – 29 között lesz.

Felhívás bölcsődei ellátás iránti igény benyújtására

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 34.§ a) pontja alapján a szülő vagy más törvényes képviselő április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.
helykitolto kép

Kincskereső élménytábor 8-12 éves gyerekek számára Bánkon!

Bánk és környéke számos kincset rejteget a közelmúltból, és a távoli múltból. A táborban ezekből szeretnénk ízelítőt adni neked: bekukucskálhatsz egy régen élt család otthonába, megismerheted hogyan éltek 100-150 éve a gyerekek, megmutatjuk a környék történelmének titkait, mesés világát.
helykitolto kép

2022. február 26. 00:00-tól tűzgyújtási tilalom Nógrád megyében

2022. február 26. 00:00-tól tűzgyújtási tilalom van érvényben Nógrád megyében, amely azt jelenti, hogy TILOS tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is, valamint tilos a parlag és gazégetés is.
helykitolto kép

DTkH szelektív hulladékgyűjtési tájékoztató

Mi kerülhet a csomagolási hulladékgyűjtő edényzetbe, átlátszó zsákba?
Társaságunk a csomagolási hulladékot bármilyen átlátszó zsákból és szabványos szelektív hulladékgyűjtő edényből is elszállítja.
A csomagolási hulladékgyűjtő edény, kereskedelmi forgalomban beszerezhető sárga vagy kék színű szabvány gyűjtőedény.
helykitolto kép

SMS-ben is lehet csekket kérni a gépjárműadó befizetéséhez február 15-től

A gépjárműadót a 410-es adónemkódra többféleképpen is be lehet fizetni, például postai csekken vagy átutalással a 10032000-01079160 számlaszámra (NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla).
Ha valaki természetes személyként csekken szeretne fizetni, 2022. február 15-től SMS-ben is kérhet csekket a 06/30 344-4304-es telefonszámon.

Pályázati hirdetmény Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal - jegyző munkakör betöltésére

A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal jegyző munkakör betöltésére.
helykitolto kép

E-bejelentő szolgáltatás

Az e-bejelentő olyan új, innovatív és díjtalan állami szolgáltatás, amelynek révén mind az állampolgárok, mind a szolgáltatók jelentős adminisztratív tehertől mentesülnek.
Az egységes online felületen keresztül, egyszerűen és kényelmesen (akár otthonról) elérhető ügyintézési lehetőség igénybevételével időt és pénzt takarítanak meg.

Helyi iparűzési adó változások 2022-ben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adót érintő 2022. január 1. napjától hatályos változásokról
helykitolto kép

2022. évi hulladékszállítási rend

A DTkH nonprofit kft. kommunális, házhoz menő csomagolási (szelektív) és zöldhulladék 2022. évi szállítási rendje Bánkon.
helykitolto kép

Összefoglaló Bánk településrendezési eszközeinek módosításáról

Rendezés alá vont területek:
Benczúr Miklós utca és a Patkó utca környezetében a Bánk 954-966, 974-993, 995-1011 helyrajzi számú ingatlanok.
helykitolto kép

Automata meteorológiai állomás Bánkon

Dorogi László, a bánki közösség tagja – régi gyermekkori álmát megvalósítva – beüzemelt egy kis automata meteorológiai állomást Bánkon, a Rózsafa utcában. Ennek segítségével mindig friss információkat kaphatunk az aktuális bánki időjárásról.

A Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatást tart

Időpont: 2021. december 7. (kedd) 18.00 óra
Helyszín: Önkormányzati Hivatal rendezvényterme (2653 Bánk, Hősök tere 11.)

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közmeghallgatást tart

Időpont: 2021. december 7. (kedd) 17.00 óra
Helyszín: Önkormányzati Hivatal rendezvényterme (2653 Bánk, Hősök tere 11.)
helykitolto kép

Egyéni gazdaságok összeírása

2021. november 15. – december 15.
A gazdáknak a növénytermesztésről, az állattenyésztésről, a mezőgazdasági tevékenységet végző munkaerőről, illetve a beruházásokkal és a termeléssel összefüggő ráfordításokkal kapcsolatban kell adatokat szolgáltatniuk.

Tájékoztatás a vendéglátó üzletek NTAK regisztrációjáról

A 2021. augusztus 19. napján hatályba lépett vonatkozó jogszabály értelmében minden hazai vendéglátó üzlet üzemeltető köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a regisztrációt elvégezni, az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletek pedig kötelesek ott - a vendéglátó szoftver alkalmazásával - napi szinten adatot szolgáltatni.

Tájékoztatás szálláshely minősítéssel kapcsolatban szálláshely-szolgáltatók részére

Az egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról szóló 501/2021.(VIII.18.) Korm. rendelet 2021. szeptember 1-jei hatállyal bevezette a szálláshely-minősítés intézményét. Az eddigi, csak a szállodákra és a panziókra vonatkozó és önkéntes igénylésen alapuló védjegyrendszert kötelező érvényű, a kereskedelmi-és a magánszálláshelyekre, egyéb szálláshelyekre egyaránt kiterjedő, országosan egységes nemzeti szálláshely-minősítő rendszer váltja fel.
helykitolto kép

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

Településkép védelméről szóló rendelet-tervezet véleményezése

Tájékoztatjuk Önöket a településkép védelméről szóló 14/2017. (XII.26.) önkormányzati rendelet módosítása véleményezési dokumentációjának (tervezet) közzétételéről.

1

2 3 4

© Bánk Község Önkormányzata - 2022