blokk címe

blokk tartalma

Hirdetmények

Görbeország kincsei - Nógrád vármegye régészete az elmúlt 10 évben

Közzétéve: 2024-04-16

Petőfi Kulturális Program - Közösségünk kincsei vándorkiállítás

A kiállítás április 29-től május 12-ig lesz megtekinthető Bánk Önkormányzati Hivatalának rendezvénytermében.

Kiállításmegnyitó: 2024. április 29. hétfő 16 óra.

 

Salgótarján Megyei Jogú Város fenntartásában működő Dornyay Béla Múzeum 2013-ban hozta létre régészeti osztályát. A tavalyi 10 éves jubileum adja az apropóját annak, hogy az elmúlt évek kiemelkedő régészeti munkáit bemutassuk a nagyközönség számára. Törekszünk arra, hogy minél látványosabban érzékeltessük azt a gazdagságot, mely Nógrád vármegye régészeti korszakainak egészét jellemzi. A roll-up-okon az ásatásokon készült fotók, illetve ismertető szövegek felhasználásával röviden bemutatjuk a településeket, a feltárásokat és az előkerült leleteket.

(A Magyar Nemzeti Múzeum mint kultúrstragégiai intézmény a Petőfi Kulturális Program égisze alatt a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Dornyay Béla Múzeum és a Nemzeti Művelődési Intézet együttműködésével színvonalas kulturális programokat valósít meg.)

https://www.facebook.com/nemzetimuzeum/?locale=hu_HU

https://www.facebook.com/kulturalisesinnovaciosminiszterium/?locale=hu_HU

https://www.facebook.com/dornyaymuzeum/?locale=hu_HU

https://www.facebook.com/nemzetimuvelodesiintezet/?locale=hu_HU

További hirdetmények

helykitolto kép

Felhívás utánfutó értékesítésére

Bánk Község Önkormányzata nyílt pályázati eljárásban eladásra meghirdeti a tulajdonát képező XBJ -119 forgalmi rendszámú, egyedi gyártmányú utánfutót.
helykitolto kép

A Nemzeti Művelődési Intézet kérdőív kitöltésére kéri Bánk lakosait

A Nemzeti Művelődési Intézet szeretné felmérni a települések kulturális kínálatát, a Bánk településen is megvalósult Petőfi Kulturális mintaprogram társadalmi hatásait és hogy milyen kulturális tevékenységekkel lehetne hozzájárulni a település kulturális életének fejlesztéséhez.
helykitolto kép

Tájékoztató ebösszeírásról

Bánk község területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény alapján ebösszeírásra kerül sor.
Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2024. július 31.
helykitolto kép

Szlovák nemzetiségi élménytábor 8-12 éves gyermekek részére

2024. július 15-19.
Programok: ismerkedés a szlovák nyelvvel mondókák, versek révén, agyagozás, vesszőfonás, horgászkalandok, szlovák tánclépések elsajátítása, játszóház, strandolás, Nógrádi Vadaspark meglátogatása.
Támogató: Magyarország Kormánya, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Szervező: Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
helykitolto kép

Ismeretterjesztő és élménytábor 8-12 éves gyermekek részére

2024. július 1-5.
Programok: agyagozás, vesszőfonás, horgászkalandok, bánki lépések, játszóház, strandolás, Nógrádi Vadaspark meglátogatása.
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma
Szervező: Bánk Község Önkormányzata 

Kommunális és zöldhulladék zsák osztás

Tisztelt Bánkiak, tisztelt nyaralótulajdonosok!
Ezúton értesítjük azon ingatlantulajdonosokat, akik ezidáig nem vették át a zöldhulladékos gyűjtőzsákokat, vagy amennyiben üdülősként a 26 db kommunális hulladék gyűjtésére alkalmas zsákhoz nem jutottak még hozzá (sem az Önkormányzatnál, sem a Szolgáltató ügyfélszolgálatain), újra lehetőséget biztosítunk azok felvételére 2024. május 18. napján (szombaton) 17.00 - 19.00 óra között az Önkormányzati Hivatal teraszán.
helykitolto kép

Helyi önkormányzati választás, nemzetiségi önkormányzati választás, európai parlamenti választás

2024. JÚNIUS 9.
Részletes tájékoztatásért látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt, vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához.
helykitolto kép

Kommunális hulladék gyűjtésére alkalmas zsákok átvétele

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az idei évben azon üdülő ingatlannal rendelkezők részére, akik nem rendelkeznek hulladékgyűjtő edényzettel, a Vertical Group Nyrt. 26 db, kommunális hulladék gyűjtésére alkalmas zsákot biztosít.
helykitolto kép

„E”-emlék – a Magyar Nemzeti Levéltár pályázati felhívása felnőttek számára

A Magyar Nemzeti Levéltár pályázatot hirdet személyes és közösségi, családtörténeti vagy helytörténeti tárgyú emlékek témakörében.
A Magyar Nemzeti Levéltár nemcsak intézmények, hivatalok iratait gyűjti, hanem egyének és közösségek történeti értékű emlékeit is. A 21. században egyre gyakoribb, hogy digitális formában rögzítjük élményeinket vagy kutatásainkat, s erre szeretnénk ösztönözni az érdeklődőket is pályázatunkkal.
A pályázók közkinccsé tehetik emlékeiket, életük ...
helykitolto kép

Elmesélem 1000 szóban – a Magyar Nemzeti Levéltár pályázati felhívása diákok számára

A Magyar Nemzeti Levéltár nemcsak intézmények, hivatalok iratait gyűjti, de az egyének és közösségek, köztük a fiatalok, a 10–18 éves korosztály történeti értékű emlékeit is szeretné megőrizni.
A „Legyél krónikás!” című pályázat Elmesélem 1000 szóban programja lehetőséget nyújt arra, hogy személyes, családi, iskolai élményeitek rögzítése egykor majd a történetkutatás forrása legyen.

Bánki Törpe Óvoda - beiratkozás a 2024/2025-ös nevelési évre

Értesítjük a kedves Szülőket, hogy az óvodakötelessé váló gyermekek beíratásának időpontja a Bánki Törpe Óvodába 2024. május 6-10. között lesz.

Felhívás bölcsődei ellátás biztosítása iránti igény benyújtására

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 34.§ a) pontja alapján a szülő vagy más törvényes képviselő április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.

Álláshirdetés kéményseprő szakmunkások és betanított munkások részére

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK) Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet kéményseprő szakmunkásokat és betanított munkásokat keres.

Hirdetmény az M2 gyorsforgalmi út vízjogi létesítési engedélyéről

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály érdemi döntést hozott az M2 gyorsforgalmi út, Vác-Észak és Hont-Parassapuszta, országhatár közötti szakasz I. ütem Rétság elkerülő 2-es szakasz, vízjogi létesítési engedélyéről.

Elektronikus ingatlan árverés - hirdetmény

Az árverésre kitűzött ingatlan megnevezése: Kivett ifjúsági tábor
Az árverésre kitűzött ingatlan becsértéke: 65 000 000 Ft
Minimál ajánlat: 42 250 000 Ft

Rétság, Bánk és Tolmács szennyvízkezelő hálózatának kiépítésére vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárás indul

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály által a Rétság város, valamint Bánk és Tolmács községek szennyvízkezelő hálózatának kiépítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás megindítása ügyében a környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról szóló KÖZLEMÉNY 2024. február 15. napjától kifüggesztésre került az Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint ezzel egyidejűleg közzétételre került ...
helykitolto kép

Hagyományőrző kör - kézműves műhely foglalkozások

Tavaszi készülődés: Ajtókopogtató készítése - 2024. február 24. szombat 16 óra
Húsvéti díszek készítése: Tojásfestés - 2024. március 23. szombat 16 óra
Anyák napja: Gyöngyözés - 2024. április 27. szombat 16 óra
Gyermeknap: Bánki pogácsa, hűtőmágnes készítés, nyári képek készítése, festése - 2024. május 25. szombat 16 óra
helykitolto kép

Kutasd a múltad! - klubfoglalkozások

A Magyar Nemzeti Levéltár vármegyei munkatársai klubfoglalkozásokon ismertetik az online levéltári kutatás lépéseit, eredeti források és másolatok segítségével mutatják be az írott források sokszínűségét. A levéltár szakmai tanácsadói és szolgáltatói tevékenységgel is rendelkezésre áll a foglalkozásokon résztvevők számára. A felkészítés fókuszában a családtörténetkutatás és a helytörténeti kutatás (iskolatörténet, egyháztörténet, településtörténet, helyi gazdasági és társadalmi kutatások, ...
helykitolto kép

Összefoglaló Bánk településrendezési eszközeinek módosításáról

Közérthető összefoglaló Bánk község településrendezési eszközeinek – a településrendezési eszközök és az M2 autógyorsforgalmi út I. ütem Rétság elkerülő szakasz tervei közötti összhang megteremtése érdekében történő - módosításáról.
helykitolto kép

Hirdetmény a 12-553250 vadászterület Tulajdonosi Közösségének gyűlésének összehívására

Napirend:
1. Beszámoló a Tulajdonosi Közösség 2023.03.01.-2024.02.29. közötti működéséről
2. A Működési Szabályzat 6.1 fejezete alapján számított, a tulajdonosok részére a 2023/2024-es vadászati év után hektáronként kifizethető haszonbérleti díj mértékének ismertetése

1

2 3 4 5 6 7 8

© Bánk Község Önkormányzata - 2024