blokk címe

blokk tartalma

Hirdetmények

helykitolto kép

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójának összesített adatai

„A” típusú pályázati kiírás:
Beérkezett pályázatok száma: 4 db
Elbírált, támogatott pályázatok száma: 4 db
Formai hiba miatt kizárt, illetve elutasított pályázatok száma: 0 db
Az összes megítélt támogatás összege: 200.000 Ft(...)

Meghívó - Bánk Község Önkormányzatának Képviselőtestülete közmeghallgatást tart

Időpont: 2023. november 30. (csütörtök) 17.00 óra
Helyszín: Önkormányzati Hivatal rendezvényterme (2653 Bánk, Hősök tere 11.)
helykitolto kép

Tájékoztató a kutak bejelentésével kapcsolatos tudnivalókról

Az Országgyűlés elfogadta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2023. évi LI. törvényt. A törvénymódosítás értelmében a 2024. január 1. előtt engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített 50 méter talpmélységet meg nem haladó és az első vízzáró réteget el nem érő kutakra nem szükséges vízjogi engedély és bejelentés és ezekre a kutakra vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást nem kell lefolytatni. (...)
helykitolto kép

Márton napi programok - 2023. november 10-11.

Márton napi vigasság - ha Márton nap, akkor liba! - november 10. péntek 16:00
Liba formájú teasütemény készítése - november 11. szombat 14:00
Lámpás felvonulás a tó körül - november 11. szombat 16:30
Táncház - november 11. szombat 17:00
helykitolto kép

Zöldhulladék gyűjtőzsákok kiosztása

Október 13-án (pénteken) 9:00 - 12:00 óra között, valamint október 14-én (szombaton) 14:00 - 18:00 óra között az önkormányzati hivatal kis tó felőli teraszán zöldhulladék gyűjtőzsákok kiosztására kerül sor azon felhasználók részére, akik korábban nem vették fel a II. félévi adagot.
helykitolto kép

Pályázati kiírás - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára

Bánk Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan.
helykitolto kép

Pályázati kiírás - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

Bánk Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

Töltse ki kérdőívünket Bánk kulturális életével kapcsolatban!

Jelen kérdőíves kutatásunkkal szeretnénk felmérni Bánk kulturális kínálatát, annak társadalmi hatásait, és hogy milyen kulturális tevékenységekkel lehetne hozzájárulni a település kulturális életének fejlesztéséhez.

Felhívás Bánk településrendezési eszközei módosításának partnerségi egyeztetésére

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 2/2023. (I.31.) határozatával az M2 autógyorsforgalmi út I. ütem Rétság elkerülő szakasz tervei és a településrendezési követelmények, valamint a helyi építési szabályzat közötti összhang megteremtése érdekében Bánk község településrendezési eszközeinek módosításáról döntött.
helykitolto kép

Az Arany János Tehetséggondozó Program pályázati felhívása 8. évfolyamosoknak

A Belügyminisztérium pályázati felhívást tett közzé 8. évfolyamos tanulók számára az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételre a 2024/2025. tanévben.

Közérthető összefoglaló Bánk településrendezési eszközeinek – építmények elhelyezésének lehetősége a 96 hrsz-ú ingatlant érintően - módosításáról

2023. márciusában magánérdekeltségű módosítási igény merült fel Bánk Község településrendezési eszközeinek (Bánk Község Önkormányzatának a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 7/2003. (V.1.) önkormányzati rendelet), módosítására: Tó Hotel Szolgáltató Kft. kérelmező Bánk község helyi építési szabályzat szöveges módosítását kezdeményezte, építmények elhelyezésének lehetősége biztosítása érdekében a Bánk 96 hrsz-ú ingatlant érintően.

Óvoda-, és iskolakezdéssel kapcsolatos egyszeri, rendkívüli támogatás igényelhető

Bánk Község Önkormányzata a Bánk községben állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Bánk településen élő óvodás gyermek szülője vagy törvényes képviselője részére, valamint általános iskolai, középiskolai, valamint felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulói jogviszonyban állók, illetve kiskorúak esetén a szülő (vagy törvényes képviselő) részére az óvoda-, és iskolakezdéssel kapcsolatos kiadások enyhítésére egyszeri rendkívüli támogatást nyújt.

Zöldhulladék gyűjtőzsákok kiosztása

Július 28-án, pénteken 17-19 óra között az önkormányzati hivatal kis tó felőli teraszán a II. félévi zöldhulladék gyűjtőzsákok kiosztására kerül sor.

Határozat a Vác-országhatár közötti gyorsforgalmi út környezetvédelmi engedélyéről

A Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által kiadott, az M2 gyorsforgalmi út Vác - országhatár közötti szakasz módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt környezetvédelmi engedélyéről szóló határozat 2023. július 13. napjától 15 nap közzétételre került Bánk község hivatalos honlapján.

Bánk község településrendezési eszközei módosítása – környezeti vizsgálat készítése

Bánk község (Bánk 96 hrsz-ú ingatlant érintő) településrendezési eszközei módosítása ügyében Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bánk község településrendezési eszközei módosítására vonatkozó környezeti vizsgálatát nem készítteti el.

Közigazgatási hatósági eljárás az M2 gyorsforgalmi út Vác-észak és Hont-Parassapuszta, országhatár közötti szakasz megvalósítására

A Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által az M2 gyorsforgalmi út Vác-észak és Hont-Parassapuszta, országhatár közötti szakasz megvalósítására kiadott környezetvédelmi engedély módosítási eljárása (PE/KTFO/2183/2023.) ügyében megküldött HIRDETMÉNY 2023. június 2. napjától 30 nap időtartamra kifüggesztésre került az Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint ezzel egyidejűleg közzétételre került Bánk község hivatalos honlapján.
helykitolto kép

Visszapillantás - kérdőív

Tisztelt Bánkiak! Ezen a rövid kérdőíven arra kérem Önöket, hogy most velem együtt „pillantsanak vissza” az elmúlt évekre, és válaszaikkal segítség az önkormányzat múltat értékelő, és a jövőt tervező munkáját. Megköszönöm, ha egy pár percet szánnak a kérdőív kitöltésére. Az eredményekről az „Egymás közt” újság következő számában fogunk beszámolni.
Torma Andrea, polgármester
helykitolto kép

Felhívás Bánk község településrendezési eszközei módosításának partnerségi egyeztetésére

Tisztelt lakosság, érintett partnerek! Tájékoztatjuk Önöket Bánk község településrendezési eszközei módosításának véleményezési dokumentációjának közzétételéről. A veszélyhelyzet Bánk község településrendezési eszközei módosításának véleményezésével kapcsolatos partnerségi egyeztetés - az érintettek személyes megjelenése nélkül - elektronikus úton történik. Az elektronikus véleménynyilvánítás a település honlapján történő közzétételtől számított 8 napon belül lehetséges.
helykitolto kép

Határozat - a 22. sz. főút Rétság – 21. sz. főút közötti kerékpárút építésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárással kapcsolatban

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal, az Építési és Közlekedési Minisztérium megbízásából eljáró FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. által meghatalmazott, VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. kérelmére indult, a 22. sz. főút Rétság – 21. sz. főút közötti párhuzamos kerékpárút építésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lezárásaként megállapítja, hogy a tervezett beruházásnak a természetvédelmi és környezetvédelmi javaslatok maradéktalan betartása mellett ...
helykitolto kép

Határozat - 22. sz. főút Rétság – 21. sz. főút közötti változó szakaszok 11,5 t-ra történő burkolatmegerősítése

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal az Építési és Közlekedési Minisztérium megbízásából eljáró FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. által meghatalmazott, Vibrocomp Kft. által benyújtott kérelem és előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően lefolytatott előzetes vizsgálati eljárás lezárásaként megállapítja, hogy a 22. sz. főút Rétság ...
1

2

3 4 5 6 7

© Bánk Község Önkormányzata - 2024