blokk címe

blokk tartalma

Pályázatok

Identitás erősítés a Börzsöny és Cserhát lankái között

TOP-5.3.1-16-NG1-2018-00011  PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ 

 • A projekt címe: Identitás erősítés a Börzsöny és Cserhát lankái között 
 • A kedvezményezett neve: Jobb Jövő Kulturális és Szabadidő Egyesület 
 • A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-NG1-2018-00011 
 • A szerződött támogatás összege: 100 000 000,- Forint 
 • A támogatás mértéke: 100 % 
 • A projekt megvalósítás időtartama: 2019. december 1- 2023. március 31. 

 

A PROJEKT ÁTFOGÓ CÉLJA, TARTALMA 

A Börzsöny és a Cserhát által körülzárt terület jellegzetes nógrádi táj. Völgyek közt megbújó kis falvaival  nagyrészt zárt természeti egységet jelent. Az elmúlt évszázadokban ez a falvak/községek, illetve  plébánia közösségek társadalmilag zárt világát is jelentette, ami magyarázatul szolgál arra, hogy nagyon  kis földrajzi távolságok ellenére is a helyi szokások, hagyományok, vagy a népviselet egyedi  jellegzetességeket mutatnak. Ez a szelíd dombsági táj már nem agglomeráció, hanem a fővároshoz  legközelebb eső önálló arculatú természeti és történeti-néprajzi egység. E patakokkal átszőtt, lombos  erdőkkel borított táj apró falvaihoz gyakran várromok, kúriák és kastélyok tartoznak. Jó néhány  középkori eredetű templommal, néhol annak romjaival is találkozunk. A falvak templomai jellemzően  magaslati helyen, közel az éghez épült.  

Területünk népe a palóc népcsoporthoz tartozik, és sok vonásában különbözik a Szécsény - Pásztó - Zagyva vonaltól keletre élő, a történelem során kevésbé bolygatott palóc néptömbtől. A Börzsöny Cserhát vidékét erősen sújtották a török hódoltság pusztításai. Élő példája ennek Drégely vára. A 17.  századtól, de főképpen a 18. sz. folyamán a túlélő magyar lakosság mellé szlovákok telepedtek, illetve  a szomszédos védettebb megyékből, és Nógrád északi vidékeiről magyarok is. A vegyes lakosságú  falvakban az evangélikus vallású szlovákok és a katolikus magyarok hosszú együttélése során szoros  

kapcsolat alakult ki. Megtanulták egymás nyelvét, házasodás révén utóbb rokonságok jöttek létre.  A jobbágyfelszabadítást követően az itteni parasztság gazdálkodása elmaradt az országos átalakulás  ütemétől. A történeti, társadalmi körülmények sajátos volta (a szűkös birtokviszonyok, nagyobb város  nélküli térség, az ipar késői kibontakozása stb.) korlátozta az itt élők lehetőségeit, s szerepet játszott  abban, hogy a vidék parasztságának életmódja, kultúrája lassabban változott, és számos régies vonást  örökített át az utóbbi évtizedekre. Ezen a tájon még a 20. század közepén is nagyrészt önellátásra  berendezkedve, földművelésből, állattartásból éltek. Az elzártság, az elszigetelt életforma emberöltőkön  át megőrizte a hagyományos életmódot, az archaikus szokásokat. A természetbe ágyazott életmóddal  összefüggésben a községek vallásos élete is közösség, kultúra és identitás meghatározó jelentőségű  részben még napjainkban is. Magyarországon e településeken járnak legnagyobb arányban templomba, és tartják meg az egyházi év ünnepeit. Palócnak lenni korábban maradinak, oktondinak  számított, de évtizedek óta szívesen vállalják ilyen mivoltukat, mert már a közösségi-etnikai karakter  megtartó erejű kifejezése lett. A hagyományok éltetése és a közösségi lét serkentése a falusi élet  fönnmaradásához ma már nélkülözhetetlen. 

Érsekvadkert, Patak, Ipolyvece egymással szomszédos települések és szokásaik, hagyományos  közösségi kultúrájuk is összekapcsolja őket. Az érsekvadkerti Gönc Fesztivál az egyik legnépszerűbb  és országos hírnévnek örvendő helyi hagyományokat felelevenítő rendezvény.  Bánk, Romhány, Rétság és Legénd, ahol ma is erősen képviselik a szlovák hagyományokat, viselik a  szlovák evangélikus népviseletet. Éves rendszerességgel szervezik ünnepeiket, fesztiváljaikat és  érkezési szokásaikban is őrzik elődeik hagyományát.  

Drégelypalánk az elmúlt időszakban kiemelkedő turisztikai célponttá vált köszönhetően a várnak és a  Szondi Kiállítótér és Turisztikai Központnak.  

Mind a magyar népi hagyományokat erőteljesen ápoló, aktív közösségi élettel bíró települések. A  térségbeli és lokális hagyományok felélesztése, újra erősítése révén táplálhatja polgárai nemzeti és  helyi identitását, erősítheti a fiatalság hazaszeretetét és ragaszkodását szülőföldjéhez. 

A projekteben részt vevő települések: 

 • Bánk Község Önkormányzata 
 • Diósjenő Község Önkormányzata 
 • Drégelypalánk Község Önkormányzata 
 • Érsekvadkert Község Önkormányzata 
 • Ipolyvece Község Önkormányzata 
 • Legénd Község Önkormányzata 
 • Patak Község Önkormányzata 
 • Rétság Város Önkormányzata 
 • Romhány Község Önkormányzata 
 • Tereske Község Önkormányzata 

 

A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában  valósult meg. 

További információ kérhető: 

 • Jobb Jövő Kulturális és Szabadidő Egyesület  
 • Info Pont: 2660 Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2. 
 • Telefon: +36 (20) 382 3260 
 • E-mail: jobbjovo18@gmail.com

 

További pályázatok

helykitolto kép

Bánk üdülőfalu turisztikai potenciáljának erősítése

Bánk község Nógrád megye legnagyobb turisztikai potenciállal rendelkező települése, valódi üdülőfalunak számít az 1970-es évek óta. Gyöngyszemként a településbe ékelődő tava sokféle élményt kínál az ide látogatóknak a fürdéstől kezdve a modellhajó versenyig, a horgászatig.Idegenforgalmi árbevételei meghaladják évek óta a megyeszékhelyét. Bánk turisztikai kínálati elemeinek meghatározó része a tó partján található Tó-Strand, Nógrád megye egyetlen engedéllyel rendelkező szabadvizi ...
helykitolto kép

Magyar Falu Program - Tó utcai játszótér fejlesztése

A pályázati támogatásból Bánk Község Önkormányzata fenntartásában működő Tó utcai játszótérre négy új kültéri játszóeszköz került beszerzésre és kihelyezésre.
helykitolto kép

Közösségi faültetés az országos fásítási program keretében

Az Agrárminisztérium 2019 őszén indított Országfásítási Programja keretében Bánk támogatást nyert 16 új fa elültetésére. A térségben Bánk volt az első település, ahol megvalósult a program.
helykitolto kép

Magyar Falu Program - Eszközbeszerzés az orvosi rendelő részére

A pályázati támogatásból a bánki orvosi rendelő (mind a háziorvosi, mind a gyermekorvosi rendelő) részére új eszközök kerültek beszerzésre. A fejlesztés eredményeként új bútorok kerültek a rendelőkbe, beszerzésre került egy defibrillátor, valamint az alapvető vizsgálatok elvégzéséhez szükséges eszközök, többek között szűrőaudiométer, vércukormérő, pupillavizsgáló lámpa, digitális csecsemőmérleg látásvizsgáló tábla, színlátás vizsgáló.
helykitolto kép

Magyar Falu Program - A Bánki Törpe Óvoda udvarának fejlesztése

A pályázati támogatásból Bánk Község Önkormányzata fenntartásában működő Bánki Törpe Óvodában egy új kültéri játszóeszköz, fészekhinta került beszerzésre és kihelyezésre, a biztonsági előírásoknak megfelelő ütéscsillapító gumiszőnyeg kialakításával. Az új óvodai játék a gyermekek testi és lelki fejlődését segíti, és a kisgyermekek mozgásigényének kielégítését szolgálja.
helykitolto kép

Bánki óvoda energetikai korszerűsítése

A bánki Törpe Óvoda épülete a Kis utca 1. szám alatt található, az 1960-as években épült egyszintes épület. Bánk Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében azzal a céllal, hogy korszerűsítéssel csökkentse az óvodaépület energia igényét, károsanyag kibocsátását, illetve ezáltal működési költséget takarítson meg.
helykitolto kép

Bánk orvosi rendelő energetikai korszerűsítése

Bánk falu központjában található az orvosi rendelőnek és a Szlovák Önkormányzat Házának helyet adó épület, amely az 1960-as években épült. Az épületen energetikai jellegű fejlesztés azóta nem történt, fűtése elavult. Bánk Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében azzal a céllal, hogy csökkentse az orvosi rendelő épület energia igényét, károsanyag kibocsátását, illetve ezáltal működési költséget takarítson meg.
helykitolto kép

Interreg Szlovákia-Magyarország

A projekt célja a Nógrád-Hont határmenti régió turisztikai népszerűsítése a környék kulturális és természetvédelmi örökségének megóvásával, helyreállításával és fejlesztésével. Az olyan elismert turisztikai célpontok közelsége, mint Budapest, a Dunakanyar és az Alacsony-Tátra mindezidáig háttérbe szorította e régiót, így az nem került be megfelelően a köztudatba. Ez a hátrány azonban előnnyé fordítható, hiszen manapság egyre többen - utazók és helyiek egyaránt - egyre inkább ...

rendelési idő

H-P:
15:30-17:30

Szombat:
7:30-8:30

Vasárnap:
Zárva

elérhetőségek

Tel: 
+ 36 30 464 5021

E-mail:
emailcim@email.hu

A rendelő címe:
4080 Hajdúnánás Bocskai u. 36.
 

© Bánk Község Önkormányzata - 2021