blokk címe

blokk tartalma

Testületi ülés

2020. szeptember 28.

Meghívó

Napirendi javaslat:

1. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

2. Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról szóló megállapodás módosítása, Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ módosítása

3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához történő csatlakozás

4. Térfigyelő rendszer kiépítése - pályázati lehetőség

5. Strand büfé bérleti szerződés

6. Közmeghallgatás kitűzése

7. Egyebek


Zárt ülés:

1. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem

© Bánk Község Önkormányzata - 2024