blokk címe

blokk tartalma

Testületi ülés

2020. november 27.

Tartalomjegyzék

Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

1. A 024/1, 024/2, 024/36 helyrajzi számú telekcsoport újraelosztása

2. A 100/1 helyrajzi számú országos közút megosztása

 

 

© Bánk Község Önkormányzata - 2024