blokk címe

blokk tartalma

Testületi ülés

2020. december 7.

Tartalomjegyzék

Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

1. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása

 

Zárt üléssel érintett tárgykörök:

1-14. Szociális célú tüzifa iránti kérelmek

15. Szociális célú tüzifa rászorulók részére történő szétosztása

16. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem

 

© Bánk Község Önkormányzata - 2024