blokk címe

blokk tartalma

Testületi ülés

2021. április 16.

Tartalomjegyzék

Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

1. Bánk-tó biológiai vízkezelése

2. Önkormányzati résztulajdonban lévő mezőgazdasági földterület (szántó) értékesítése

3. Termelői piac kialakítása Bánkon

 

Zárt ülés keretébe tartozó ügy:

1. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem

© Bánk Község Önkormányzata - 2024