blokk címe

blokk tartalma

Testületi ülés

2022. július 11.

 

Tartalomjegyzék

 

Napirendi javaslat:

1. Bánki Törpe Óvoda tetőfelújítása – építési szerződés módosítása

2. Beszámoló a Balassi Bálint Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerének 2021. évi munkájáról


Zárt ülés:

1-2. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem

© Bánk Község Önkormányzata - 2024