blokk címe

blokk tartalma

Testületi ülés

2022. december 7.

 

Tartalomjegyzék

 

Napirendi javaslat:

1. Vállalkozási szerződés a „Dejtári agglomeráció szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése, valamint Rétság agglomeráció szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése” elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátására

2. Bánk 0112/2 helyrajzi számú ingatlan közterületté történő átminősítése

 

© Bánk Község Önkormányzata - 2024