blokk címe

blokk tartalma

Testületi ülés

2023. június 13.

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat:

1. Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

2. A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
A hulladékszállítási díjjal kapcsolatos kedvezményről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

3. Bánk község településrendezési eszközei módosításának (Bánk 96 hrsz) – partnerségi egyeztetés lezárása

4. Bánk Tó-Strand főépületében lévő 2. számú üzlethelyiség bérbeadása

5. M2 gyorsforgalmi út Vác észak és Hont-Parassapuszta, országhatár közötti szakasz megvalósítása, I. ütem Rétság – települést érintő földutak

6. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése – tulajdonosi hozzájárulás

7. Üdülőtulajdonosok kedvezményes strandbelépője (szóbeli előterjesztés)

 

Zárt ülés:

1. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem

© Bánk Község Önkormányzata - 2024