blokk címe

blokk tartalma

Testületi ülés

2024. február 13.

Tartalomjegyzék

 

Napirend előtt:

 

Napirendi javaslat:

1. Bánk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetése
Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

2. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításának elhatározása

3. Patkó utca ivóvízellátása – kivitelező kiválasztása

4. Bánkitó fesztivál

5. 2024. évi közművelődési szolgáltatási terv

6. Polgárőr Egyesület Bánk 2023. évi működési célú támogatásának felhasználásával kapcsolatos kérelme

7. Óvodai beiratkozás és nyári szünet idejének meghatározása

8. Bánki Nyár tervezett rendezvényeiről szóló tájékoztatás (szóbeli előterjesztés)

9. Egyebek

 

Zárt ülés:

1. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem

© Bánk Község Önkormányzata - 2024