blokk címe

blokk tartalma

Testületi ülés

2024. március 28.

Tartalomjegyzék

 

Napirend előtt:

 

Napirendi javaslat:

1. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása

2. 2024. évi közbeszerzési terv

3. Szociális célú tüzifa támogatás igénylése

4. Közterület-használat iránti kérelem

5. Egyebek

 

Zárt ülés:

1. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem

© Bánk Község Önkormányzata - 2024