blokk címe

blokk tartalma

Testületi ülés

2020. január 31.

Meghívó

Napirend előtt: Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról

Napirendi javaslat:

1.  Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálata, módosítása

2.  Székhelyhasználat iránti kérelem

3. Egyebek (szóbeli megbeszélés)
- Fakivágások a településen
- Tóparti sétány körüli közvilágítás korszerűsítése

- Tóarti Üdülőház épületében tűzjelző berendezés kiépítése

- Tóparti Üdülőház részére honlap készítése

- 3 db híd felújításának tervezése
 

Zárt ülés:

1-3. Szociális célú tüzifa iránti kérelmek

4. Szociális célú tüzifa juttatás rászorulók részére

5. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem

© Bánk Község Önkormányzata - 2024