blokk címe

blokk tartalma

Testületi ülés

2019. október 27.

Meghívó

Napirendi javaslat:

Ünnepélyes megnyitó

1. A helyi választási bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati képviselők és polgármester választás eredményéről

2. A helyi önkormányzati képviselők eskütétele

3. A polgármester eskütétele, köszöntő beszéde

4. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

5. Alpolgármester megválasztása titkos szavazással, alpolgármester eskütétele

6. A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

7. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

8. Az ügyrendi bizottság tagjainak megválasztása, eskütétele

9. Tájékoztatás a képviselők egyes kötelezettségeiről

© Bánk Község Önkormányzata - 2024