blokk címe

blokk tartalma

Testületi ülés

2022. szeptember 21.

 

Tartalomjegyzék

 

Napirend előtt:

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról

 

Napirendi javaslat:

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához történő csatlakozás

2. Élhető Településfejlesztés Bánk községben – járda-buszmegálló-gyalogátkelőhely építési munkákra vonatkozó műszaki ellenőri feladatok ellátása – beérkezett árajánlatok elbírálása

3. Élhető Településfejlesztés Bánk községben – járda-buszmegálló-gyalogátkelőhely építési munkákra vonatkozó közbeszerzés
a. felelősségi rend
b. döntés a Bíráló bizottság tagjairól

4. Rezsiköltségekkel kapcsolatos megbeszélés (szóbeli előterjesztés)

5. Egyebek

 

Zárt ülés:

1-2. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem

© Bánk Község Önkormányzata - 2024