blokk címe

blokk tartalma

Testületi ülés

2023. szeptember 7.

Tartalomjegyzék

Napirend előtt

 

Napirendi javaslat:

1. A közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

2. Élhető Településfejlesztés Bánk községben” tárgyú projekt keretében járda, gyalogosátkelőhely, buszmegálló kialakítása – közbeszerzési eljárás visszavonása, új eljárás indítása

3. Interreg Szlovákia-Magyarország Határmenti Együttműködés - A helyi örökség megőrzése pályázat

4. Belterületbe vonás, és a 0121 út megosztása

 

5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához történő csatlakozás

6. Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe történő belépés kezdeményezése

7. Közterületi fakivágás iránti kérelem

8. Bánk 953 hrsz-ú ingatlan megvétele iránti szóbeli megkeresés (szóbeli megbeszélés)

9. Egyebek

 

Zárt ülés:
1-5. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem

 

© Bánk Község Önkormányzata - 2024