blokk címe

blokk tartalma

Testületi ülés

2023. november 17.

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat:

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása

2. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

3. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet módosítása

4. A közterület használati díjak felülvizsgálata, módosítása

5. Közétkeztetési vállalkozási szerződés módosítása, közétkeztetési nyersanyagnorma és térítési díjak felülvizsgálata, önkormányzati rendelet módosítása

6. Házi segítségnyújtás térítési díjának felülvizsgálata

7. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

8. Leveleki Eszter Üdülőben alkalmazott szállásdíj és bérleti díj felülvizsgálata, módosítása

9. Leveleki Eszter Üdülőben lévő Büfé bérleti szerződésének felülvizsgálata

10. Bánk Község településrendezési eszközeinek módosítása -partnerségi egyeztetés lezárása

11. Vasút utca felújítása – kivitelező kiválasztása

12. 2024. évi belső ellenőrzési terv

13. A képviselő-testület 2024. évi munkaterve

14. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

15. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése

16. Karácsonyi juttatás bánki lakosok részére

17. Távmunkavégzés és igazgatási szünet elrendelése a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Bánki Kirendeltségén

18. Viziszínpad fejlesztés tervezési koncepció

19. Tó Wellnes Hotel, valamint konferenciaház és kiszolgáló épület geotermikus hőellátása – tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelem

20. Kültéri kiállító állvány beszerzésére vonatkozó 81/2023. (VIII.8.) határozat hatályon kívül helyezése és új döntési javaslat (szóbeli előterjesztés)

21. Egyebek

 

Zárt ülés:
1. Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj – pályázatok elbírálása

2. Nagycsaládosok és rászoruló családok karácsonyi támogatása

3-5. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek

© Bánk Község Önkormányzata - 2024