blokk címe

blokk tartalma

Testületi ülés

2020. június 29.

Meghívó

Napirend előtt: Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 

 

Napirendi javaslat:

1. Tájékoztatás a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekről

2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

3. Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról

4. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása

5. Gazdasági Program 2019-2024.

6. Sportfejlesztési koncepció

7. Helyi védelem megállapítására vonatkozó kezdeményezés, eljárás megindítása

8. Beszámoló a Törpe Óvoda működéséről, az óvodai nevelési tevékenységről, valamint a 2020/2021. nevelési év előkészületeiről

9. Óvodavezetői pályázat - döntéshozatal

10. Beszámoló a Könyvtár működéséről és tevékenységéről, elszámolás a 2019. évi önkormányzati támogatással

11. Települési óvodáztatási és iskolakezdési támogatás

 

Zárt ülés:

1.  Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem

2. Bánkért elismerés adományozása (szóbeli előterjesztés)

© Bánk Község Önkormányzata - 2024