blokk címe

blokk tartalma

Testületi ülés

2021. március 3.

Tartalomjegyzék

Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

1. Településképi rendelet módosítása – partnerségi egyeztetés megindítása

2. Helyi építési szabályzat módosítása

3. Strand fejlesztés – rendelkezésre álló fedezet összegének módosítása

 

Zárt ülés keretébe tartozó ügyek:
1-2. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek

© Bánk Község Önkormányzata - 2024