blokk címe

blokk tartalma

Testületi ülés

2021. július 7.

Tartalomjegyzék

Napirend előtt:
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról

 

1. Tájékoztatás a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekről

2. Bánki Törpe Óvoda óvodavezetői pályázatok elbírálása, óvodavezetői megbízás

3. Strand fejlesztés eszközbeszerzés – önerő biztosítása

4. Bánk Patkó utca 982 helyrajzi számú építési telek értékesítése

5. Közterületi fakivágás iránti kérelem

6. Közterületi fakivágás iránti kérelem

7. Bánk község településrendezési eszközeinek módosítása – munkaközi anyag

 

Zárt ülés:

1-2. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek

© Bánk Község Önkormányzata - 2024