blokk címe

blokk tartalma

Választás - 2022

A helyi választási bizottság tagjainak közzététele

Közzétéve: 2022-01-26

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, és az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 3/2022. (I.11.) IM rendelet 9.§ (1) bekezdés g) pontja alapján a következőket hozzuk
nyilvánosságra:

A Helyi Választási Bizottság tagjai:

  • Laukó Józsefné - elnök
  • Bíróné Sulyan Zsuzsanna - elnökhelyettes
  • Bencsis Anita
  • Mészárosné Laukó Éva Beáta
  • Temesváriné Bognár Mária

 

A Helyi Választási Iroda vezetője:

  • dr. Molnár-Fábián Ágnes

 

A helyi választási iroda bánki hivatali helyiségének elérhetőségei:

  • 2653 Bánk, Hősök tere 11.
  • Tel./fax: + 36 35 342 806, +36 35 342 804
  • e-mail: hivatal{kukac}bank-falu.hu

 

A helyi választási bizottság határozatainak közzétételére szolgáló internetes oldal:

 

INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 23.§-a előírja, hogy a helyi választási bizottság három – az egy szavazókörrel rendelkező településen öt – tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának évében, április 1. és május 31. között választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.
Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a 89/2019. (VIII.30.) határozatával megválasztotta a helyi választási bizottság – mely a szavazatszámláló bizottság feladatát is ellátja – tagjait.

A választási bizottságok választott tagjai a Ve. 37.§ (1) bekezdésében és 38.§ (1) bekezdésében előírtak szerint az esküt, illetve fogadalmat letették, az alakuló ülést megtartották, melyen tagjai közül megválasztásra került a bizottság elnöke és elnökhelyettese. 
A Ve. 66.§ (3) bekezdése értelmében a helyi választási iroda vezetője a jegyző. 
Az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 3/2022. (I.11.) IM rendelet 9.§ (1) bekezdés g) pontja alapján a helyi választási iroda a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a helyi
választási bizottság (továbbiakban: HVB) tagjainak, valamint a helyi választási iroda (továbbiakban: HVI) vezetőjének nevét, a HVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát, és a HVB határozatainak közzétételére szolgáló internetes oldal elérhetőségét.

További választási információk

Az országgyűlési képviselő választás és az országos népszavazás eredményei Bánk községben

Egyéni választókerületi eredmények, országos listás eredmények és az országos népszavazás eredményei a választás.hu oldalon bemutatva.

Kérelmek magyarországi lakcímmel rendelkezőknek

Magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárként Ön kérelmet nyújthat be egy adott választáshoz kapcsolódóan, vagy igénybe veheti a folyamatosan benyújtható kérelmeket. A folyamatosan benyújtható kérelmek aztán a soron következő választások mindegyikére érvényesek lesznek, amíg nem módosítja vagy törli ezeket.

Kérelmek magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgároknak

Magyarországi lakcímmel nem rendelkező, magyar állampolgárságú választópolgárként Ön kérheti névjegyzékbe vételét, továbbá regisztrációját meghosszabbíthatja, módosíthatja vagy törölheti.
helykitolto kép

Tájékoztatás a kormányablakok nyitvatartásáról

Tájékoztatjuk a választópolgárokat a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési választások kapcsán, annak érdekében, hogy minden választásra jogosult személy szavazati jogával élni tudjon, a Nógrád Megyei Kormányhivatal valamennyi Járási Hivatalának Kormányablak Osztálya rendkívüli nyitvatartási idővel áll az ügyfelek rendelkezésére a szavazáshoz szükséges – a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 12.§-a által nem érintett ...

© Bánk Község Önkormányzata - 2024