blokk címe

blokk tartalma

Választás - 2022

Tájékoztatás a kormányablakok nyitvatartásáról

Közzétéve: 2022-01-26

Tájékoztatjuk a választópolgárokat a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési választások kapcsán, annak érdekében, hogy minden választásra jogosult személy szavazati jogával élni tudjon, a Nógrád Megyei Kormányhivatal valamennyi Járási Hivatalának Kormányablak Osztálya rendkívüli nyitvatartási idővel áll az ügyfelek rendelkezésére a szavazáshoz szükséges – a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 12.§-a által nem érintett – érvényét vesztett, elvesztett okiratok pótlása céljából.

A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 12.§ (1) bekezdése szerint a magyar hatóság által kiállított, Magyarország területén hatályos, 

  • 2020. március 11. és 2020. július 3. között lejárt, vagy 
  • 2020. november 4. és 2022. május 31. között lejárt vagy lejáró

hivatalos okmány, ideértve a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi időt is – a 13. § (1) bekezdése szerinti okmány kivételével – 2022. június 30. napjáig érvényes.

 

A kormányablakok nyitvatartása az alábbiak szerint biztosított:

  • 2022. április 2-án (szombaton) 8.00 és 18.00 óra között
  • 2022. április 3-án (vasárnap) – a szavazás napján 7.00 és 19.00 óra között

Felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy fenti időpontokban kizárólagosan a választáshoz kapcsolódó egyes okmányok pótlásának ügyintézésre lesz lehetőség.

További választási információk

Az országgyűlési képviselő választás és az országos népszavazás eredményei Bánk községben

Egyéni választókerületi eredmények, országos listás eredmények és az országos népszavazás eredményei a választás.hu oldalon bemutatva.

Kérelmek magyarországi lakcímmel rendelkezőknek

Magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárként Ön kérelmet nyújthat be egy adott választáshoz kapcsolódóan, vagy igénybe veheti a folyamatosan benyújtható kérelmeket. A folyamatosan benyújtható kérelmek aztán a soron következő választások mindegyikére érvényesek lesznek, amíg nem módosítja vagy törli ezeket.

Kérelmek magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgároknak

Magyarországi lakcímmel nem rendelkező, magyar állampolgárságú választópolgárként Ön kérheti névjegyzékbe vételét, továbbá regisztrációját meghosszabbíthatja, módosíthatja vagy törölheti.

A helyi választási bizottság tagjainak közzététele

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, és az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös ...

© Bánk Község Önkormányzata - 2024