blokk címe

blokk tartalma

Testületi ülés

2023. május 23.

Tartalomjegyzék

Napirend előtt:

 

Napirendi javaslat:

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása

2. Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról, Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról, 2022. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés

3. A közterületek és Bánki-tó használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

4. Víziszínpad lelátó felújítása – közbeszerzési döntéshozatal

5. Beszerzési szabályzat felülvizsgálata

6. Magyar Falu Program Út, híd, járda építése/felújítása – pályázati lehetőség

7. Szlovák Tájház ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele

8. Iskolakezdési és óvodáztatási támogatás

9. Közterület-használat iránti kérelem

10. Bánk község településrendezési eszközeinek módosítása (Bánk 96 helyrajzi számú temető parkoló) – települési főépítész feljegyzésének elfogadása

11. Beszámoló a Törpe Óvoda működéséről, az óvodai nevelési tevékenységről, valamint a 2023/2024. nevelési év előkészületeiről

12. A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi beszámolója

13. Beszámoló a Balassi Bálint Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerének 2022. évi munkájáról

14. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

15. Beszámoló az önkormányzat szociális ellátásairól

16. „Békepárti határozat” támogatása

17. Strandon új beléptetőrendszer kiépítése (szóbeli előterjesztés)

18. Egyebek

 

Zárt ülés:

1. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem

© Bánk Község Önkormányzata - 2024