blokk címe

blokk tartalma

Testületi ülés

2023. március 24.

Tartalomjegyzék

Napirend előtt:

 

Napirendi javaslat:

1. A települési képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet

2. Bánk község településrendezési eszközeinek módosításának elhatározása (Bánk 96 helyrajzi számú temető parkoló)

3. 2023. évi közbeszerzési terv

4. „Élhető Településfejlesztés Bánk községben” tárgyú projekt keretében Víziszínpad lelátó felújítása – közbeszerzési eljárás megindítása

5. Bánk közvilágításának korszerűsítése - árajánlat

6. Szociális célú tüzifa támogatás igénylése

7. Egészségügyi alapellátás (fogorvosi ellátás) finanszírozása

8. Polgárőr Egyesület Bánk támogatás iránti kérelme

9. A Magyar Posta megkeresése a postai szolgáltatás átvételére vonatkozóan

10. Halley üstökös szobor használatba történő átvétele

11. Egyebek

 

Zárt ülés:
1. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem

© Bánk Község Önkormányzata - 2024