blokk címe

blokk tartalma

Testületi ülés

2023. január 31.

 

Tartalomjegyzék

 

Napirend előtt:

 

Napirendi javaslat:

 

1. Egyes önkormányzati rendeletek módosítása

2. Bánk 96 hrsz-ú temető parkoló napelemes rendszerrel történő lefedése

3. Bánk 216 helyrajzi számú ingatlanból területrész vásárlás iránti kérelem

4. Bánk község településrendezési eszközei módosításának elhatározása

5. Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött közigazgatási szerződés felülvizsgálata

6. Egyebek

 

 

Zárt ülés:

1-4. Szociális célú tüzifa iránti kérelmek

5. Szociális célú tüzifa rászorulók részére történő szétosztása

6-7. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek
 

 

 

 

 

© Bánk Község Önkormányzata - 2024